اولین جلسه کمیته علمی نهمین دوره همایش سیره علوی

اولین جلسه کمیته علمی نهمین دوره همایش  بین المللی سیره علوی  با حضور اعضای سرگروه کمیته علمی در جهاد دانشگاهی لرستان برگزار گردید.

در این جلسه دکتر سیدعلی نادر دهقانی الوار رئیس جهاد دانشگاهی واحد لرستان بر اهمیت علمی و دانشگاهی برگزار کردن این همایش بر جنبه بین المللی محورها و همچنین فراهم کردن حضور پژوهشگران و اندیشمندان جهان اسلام دراین همایش تاکید کرد.

در این جلسه دکتر سیدعلاء الدین شاهرخی دبیر علمی همایش سیره علوی نیز آمادگی جامعه علمی و دانشگاهی استان جهت انجام بهتر این همایش را اعلام کرد.

در این جلسه مصوب گردید با توجه به نامگذاری سال ۹۶ توسط مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال، محورهای همایش با هم اندیشی اعضای کمیته علمی در بخش های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سبک زندگی و در حوزه بین الملل نیز با تاکید بر شعارسال در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

محل قرارگیری: صفحه اصلی اخبار سایت اولین جلسه کمیته علمی نهمین دوره همایش سیره علوی