ستاد برگزاری

اعضای ستاد برگزاری دهمین دوره همایش بین المللی سیره علوی

 

 حجت الاسلام و المسلمین سید احمد میرعمادی( نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد)- رئیس ستاد همایش

دکتر خسرو عزیزی(رئیس دانشگاه لرستان )- رئیس همایش

دکتر رضا زینی وند ( مدیر کل آموزش و پرورش لرستان)- عضو ستاد

دکتر سید علی نادر دهقانی(رئیس جهاد دانشگاهی واحد لرستان)- عضو ستاد

دکتر کورش ساکی (رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان )- عضو ستاد

دکتر سعید فره بخشی( رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان)- عضو ستاد

دکتر سیامک بهاروند(رئیس دانشگاه آزاد اسلامی لرستان)- عضو ستاد

دکتر منوچهر ططری(رئیس دانشگاه پیام نور لرستان)- عضو ستاد

دکتر حسین پیریایی( رئیس مدیریت امور پردیس های فرهنگیان لرستان) - عضو ستاد

محل قرارگیری: صفحه اصلی ستاد برگزاری