محورهاي همايش

محور های دهمین دوره همایش بین المللی سیره علوی

 

 

 

اجتماعی

اقتصادی

1- اعتدال ، اخلاق، ایمان و معنویت در سیره علوی

1- اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی در سیره امام علی (ع)

2- صیانت از اعتقادات و اخلاقیات جامعه ازمنظرامام علی(ع)

2- مولفه های نظام اقتصادی در سیره علوی

3-رعایت حقوق متقابل دولت و ملت در سیره امام علی(ع)

3- عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی از منظر امام علی (ع)

4- آزادی های سیاسی، اجتماعی و اعتقادی از منظر امام علی(ع)

4- پیامدهای ربا در نظام اقتصادی از منظر امام علی(ع)

5- روابط دولت اسلامی با سایر دولت ها از دیدگاه امام علی(ع)

5- احتکار در فقه اسلامی و سیره علوی

6- آسیب های اجتماعی و راههای مقابله با آن

6- روش های ایجاد امنیت اقتصادی در مبارزه با مفاسد اقتصادی

7- مدیریت استراتژیک(استراتژی سکوت، استراتژی مقابله و جهاد)

7-راههای بهبود فضای کسب و کار در سیره امام علی (ع)

8- فرهنگ کار و کار جهادی در سیره علوی

8- تشویق به تولید و حمایت از تولیدکنندگان در سیره امام علی(ع)

9- کیفیت مقابله  و مدیریت بحران اجتماعی در سیره علوی

9- اخلاق تجارت، بازار و کسب و کار در سیره علوی

10- انتقاد پذیری حاکمان و ضرورت نقد مدیران

10- مبارزه با فساد اقتصادی در سیره امام علی (ع)

11- شیوه های حل اختلاف قوا و مدیران و برخورد با عوامل اختلاف

11- سیاست نظارت و بازرسی (پنهان و پیدا) در بازار جهت جلوگیری از مفاسد اقتصادی و اداری

12- ارتقاءو اصلاح فرهنگ عمومی جامعه از منظر امام علی (ع)

12- شیوه های مبارزه با فساد در سیره علوی

محل قرارگیری: صفحه اصلی محورهای همایش